Historie

Somme i Als vil vide, at kroen er fra 1892, på bygningen står 1893, og første forsikring fik hotellet 2. april 1894 som nybygning “opført i år”. Det fremgår af et omfattende materiale, samlet af museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund. Hendes manuskript danner grundlag for et jubilæumsskrift.

Grundlægger af badehotellet var P.C. Pedersen, som i 1881 blev købmand i Als, og som havde næse for tidens trend. Lægerne havde fundet ud af, at havbade var sunde, og kur- og badesteder skød op i Danmark.

Købmanden slog til og byggede “Bad Als”. Lokalt set var der ikke brug for en kro, for afholdsbevægelsen havde nogle år før bygget forsamlings- og dansested. Men Pedersen havde større mål, og snart fik den forvoksende bondeby Als et badested, som kunne sidestilles med købstederne Sæby og Skagens.

Han lokkede med robåd, fortepiano, kroket- og tennisbaner, skyggefuld frugthave med glasveranda, lysthuse, stor elegant pavillon samt åbne og lukkede pavilloner med udsigt over Kattegat, Muldbjerge og Mariager Fjord. Spisesalen var udsmykket af kunstnere, der havde haft gratis ophold, og kroen modtog kun “dannede og agtede personer samt større børn”.

Et udsnit fra en gammel reklameplakat lyder som følger:

Prima referencer fra Læger og ansete Familier foreligger, hvoraf nogle Uddrag følger. [...] Yderligere Oplysninger samt Reference til Tjeneste. Ærbødigst, P.C. Pedersen, Købmand og Landmand.

 

Kroen har idag længe passeret de 100 år og byder alle velkommen uanset alder.

Nedenfor finder du billeder fra Als Bad’s historie, dokumenteret af gæster og ejere igennem tiden.